Change Location × Singapore

  Recent Locations

   The Keeley Consulting Group: Få grunderna i utvecklingspolitik in Singapore


   • The Keeley Consulting Group: Få grunderna i utvecklingspolitik Photo #1
   1 of 1
   June 19, 2015

   Friday   7:00 PM

   Marina Bay Sands Expo and Convention Centre 10 Bayfront Ave
   Singapore, Singapore

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   The Keeley Consulting Group: Få grunderna i utvecklingspolitik

   En policy skulle kunna beskrivas som en grupps sätt att göra saker - något som avancerar över tiden och så småningom blir antagen av nyare intressenter. Det är ett tydligt uttryck för en organisations ställning i vissa frågor och vägleder sina intressenter om hur man ska uppnå sina mål.  Det är utan tvekan en förutsättning för en organisation som det fungerar som ett mönster eller standard att intressenterna kommer att samråda när det finns en tvist om genomförandet av ett visst beslut. Men att utveckla en politik är en lång och mödosam process. The Keeley Consulting Group  beskriver processen för utvecklingspolitiken som något som bygger inte bara på organisationens kollektiva beslut om vilken riktning man ska ta, men också på de enskilda synpunkter från sina intressenter. För att lättare förstå essensen av att utveckla en politik, här är en översikt över grunderna: - Bestäm syftet att en viss politik kommer att fungera i organisationen. - Delegera ett team för att koncentrera sig på att driva den politiska utvecklingen framåt. Utvecklingsprocessen kan ta flera månader att avsluta så det bör finnas en plan med uppgifter som skulle göra de uppgifter som krävs och motsvarande tidsperiod för varje.  - Bortsett från det uppenbara behovet av juridisk rådgivning i detta forskningsfasen, krävs det också att läsa officiella rapporter i organisationen och befintlig lagstiftning och policydokument på närliggande ämnen. Ytterligare information kan hämtas från ett möte med experter eller en undersökning bland berörda parter. - Förbered ett diskussionsunderlag som innehåller en sammanfattning av alla de uppgifter som inhämtats från forskningsfasen samt några politiska förslag som härrör från dem. En inledande samråd med de berörda parterna måste genomföras för att få deras synpunkter på diskussionsunderlaget. Det är viktigt att alla berörda parter att delta i denna fas för att skapa en vettig politik. - Efter intressenterna har gett sina synpunkter, ett utkast kan nu framställas baserat på samråd. - Den uppdaterade utkast politiken måste genomgå ytterligare diskussion och revidering så det är viktigt att få intressenter feedback igen. Bör behandlas några förtydliganden eller semantiska oro på denna punkt. - När arbetsgruppen har bestämt att alla farhågor när det gäller politik har tagits upp på ett tillfredsställande sätt, det kan nu slutföras. Den slutliga politiken sedan antas formellt av gruppen i ett möte. Även för antagande scenen för att arbeta, politiken bör effektivt förmedlas alla i hela koncernen, vilket gör att varje aktör är väl informerade om dess genomförande.

   Categories: Other & Miscellaneous

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.
   COMMENTS ABOUT The Keeley Consulting Group: Få grunderna i utvecklingspolitik